DEŇ RIMAVSKOSOBOTSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV – NELEKÁROV

Vážené kolegyne a kolegovia,

pozývame Vás na Deň rimavsko-sobotských zdravotníkov – nelekárov, ktorý sa  uskutoční dňa 11.12.2019 o 14:00 v kine Orbis v Rimavskej Sobote.

ORGANIZAČNÉ POKYNY A PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

Spolok SZP Rim. Sobota

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár

Pozvánka a program na LIII. GNLaZD

Milé kolegyne a kolegovia,

prosím stiahnite si Program na LIII. GNLaZD.

 

Výbor Spolku SZP Rimavská Sobota

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár

53. Gemersko-Novohradský lekársky a zdravotnícky deň

Milé kolegyne a kolegovia,

 

dávame do pozornosti Predbežnú pozvánku na LIII. GNLaZD na stiahnutie TU.

 

Výbor Spolku SZP RS

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár

Deň rimavskosobotských zdravotníkov – nelekárov

Prosím stiahnite si pozvánku klinknutím na tento odkaz:

Program Deň rs zdravotníkov-nelekárov

 

Výbor Spolok SZP v RS

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár

DEŇ RIMAVSKOSOBOTSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV-NELEKÁROV

DEŇ RIMAVSKOSOBOTSKÝCH ZDRAVOTNÍKOV-NELEKÁROV
24. 6. 2016

POZVÁNKA + PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

1. Registrácia účastníkov – kino Orbis v čase 7.00 – 11. 00 hodiny a 13.00 – 14.00 hodiny
2. Zahájenie – kino Orbis o 8.00 hodine

3. Konferenčný poplatok – člen SSSaPA 8 eur, nečlen SSSaPA 13 eur
Konferenčný poplatok neuhrádza : 1. autor, členovia organizačného výboru, zdravotní
klauni
Rimavská Sobota : záväznú prihlášku k pasívnej účasti a konferenčný poplatok odovzdať do :
31. 5. 2016 na adresu : Milada Obšelová, kožná ambulancia, VN Rimavská Sobota,
Účastníci z iných zdravotníckych zariadení : konferenčný poplatok odoslať na VUB R. Sobota
BIC : SUBASKBX
Číslo účtu : SK 06 0200 0000 0014 3935 6358
Variabilný symbol : 24062016
Špecifický symbol : dátum narodenia
Zpráva pre prijímateľa : priezvisko, pracovisko , mesto odoslať do 31. 5. 2016

Záväznú prihlášku prosíme poslať na adresu : Daniela Köbölová, Malohontská 26, 979 01
Rimavská Sobota do 31. 5. 2016

V deň konania akcie nie je možné uhradiť konferenčný poplatok !

4. Záväzné prihlášky k aktívnej účasti : odoslať poštou na Daniela Köbölová, Malohontská 26, 979 01 Rimavská Sobota, alebo mailom na : daniela.kobolova@gmail.com do 20. 5. 2016

5. Prednášky prosíme pripraviť v Power Pointe, veľkosť písma 12-14, druh písma Times New Roman, priniesť na kľúči. K dispozícii bude PC, podľa požiadavky iná technika.

6. Na prednášky je určený časový limit :
pozvaní prednášajúci – podľa dohody
workshop – zdravotní klauni – 120 minút
ostatní prednášajúci – 10 minút

7. Kredity : budú pridelené podľa vyhlášky MZ SR č 366/2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Aktívna účasť – 10 kreditov
1. a 2. spoluautor – 5 kreditov
Pasívna účasť – 7 kreditov

Organizačný výbor :

Daniela Köbölová, prezidentka Spolku SZP
Malohontská 26, Rimavská Sobota, tel. číslo 0904866587

Milada Obšelová, vedecká sekretárka Spolku SZP
kožná ambulancia, VN Rimavská Sobota, tel. číslo 0944009945

POZVÁNKA + PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár

Oznam

Kolegyne a kolegovia z okresu Rimavská Sobota na základe vedecko-pracovnej schôdze / 16. 3. 2016/ platia pre Vás nasledovné pokyny :

Autori svoje prednášky na predpísanom tlačive, ktoré je súčasťou tohoto mailu odošlú do 20. 4. 2016 na mailovú adresu :

daniela.kobolova@gmail.com

Pokyny ako prednášku vopred odoslať do Lučenca – bude doriešené do termínu odoslania, nakoľko USB kľúče autoriek a autorov nie sme ochotné posielať .

Na CD prosíme prednášku nepripravovať !

Účastníci s pasívnou účasťou vyplnenú návratku  s konferenčným  poplatkom doručia do 1.5. 2016 Božene Turoňovej, detská JIS Rimavská Sobota. V prípade  jej neprítomnosti, peniaze a návratku odovzdajú Marcele Spodniakovej, staničnej sestre, detského oddelenia,  členke výboru S SZP.

Pozvánka L.GND zdravotníkov v Lučenci

Návratka GND Lučenec 27.5.2016

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza – marec

Vážené kolegyne, kolegovia,

pozývame Vás na prvé tohotoročné odborné podujatie.

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

 

Spolok SZP Rimavská Sobota

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza – november

Vážené kolegyne, kolegovia,

pozývame Vás na posledné tohotoročné, odborné podujatie.

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Zároveň prosíme členky Spolku SZP, aby sa ho zúčastnili, nakoľko im budú vydané hlasovacie lístky – terajšiemu výboru končí funkčné obdobie a pre roky 2016-2020 je potrebné zvoliť nový výbor.

Ďakujem.

Danica

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár

Vedecko-pracovná schôdza – november

Vážené kolegyne, kolegovia,

pozývame Vás na posledné tohotoročné, odborné podujatie.

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Zároveň prosíme členky Spolku SZP, aby sa ho zúčastnili, nakoľko im budú vydané hlasovacie lístky – terajšiemu výboru končí funkčné obdobie a pre roky 2016-2020 je potrebné zvoliť nový výbor.

Ďakujem.

Danica

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár

Deň sanitárov a zdravotníckych asistentov

Vážené kolegyne,

podarilo sa nám vybaviť na SLS súhlas a v spolupráci s námestníčkou pre OŠE tunajšej nemocnice usporiadame :
Deň sanitárov a zdravotníckych asistentov.

Dúfame, že sanitári, ktorí nemajú možnosť získavať kredity budú na tomto podujatí v hojnom počte.

Pozvánka na stiahnutie

Spolok SZP RS

Zverejnené v kategórií Oznamy | Pridaj komentár